Ikaros Terapia- ja koulutuskeskus

Työntekijät

Merja-Riitta Hämäläinen
Pekka Hämäläinen

Työnohjaus työyhteisön apuna

Työnohjauksen tavoitteet ja hyödyt:

• Edistää työhyvinvointia ja työssä jaksamista
• Toimia työpaineiden purkukanavana
• Etsiä keinoja arkipäivän ongelmatilanteiden ratkaisemiseksi
• Antaa eväitä johtamisen paineisiin
• Antaa uusia näkökulmia työhön
• Edistää työpaikan vuorovaikutussuhteita ja auttaa luomaan tyydyttävämpää työilmapiiriä
• Auttaa löytämään omaa työidentiteettiä ja työn iloa
• Antaa eväitä työyhteisön arvopohdiskeluun
• Haastaa henkilökohtaiseen vastuunottoon
• Työnohjaus on työyhteisön voimavara ja maksaa varmasti hintansa takaisin

Ryhmätyönohjauksen lisäksi on mahdollista saada:

• Yksilötyönohjausta
• Pienryhmätyönohjausta (2-3 henkilöä)
• Koutsausta (coaching) esimiestaitojen kehittämiseen ja omien voimavarojen etsintään

Hinta

Neuvotellaan yhdessä tilaajan kanssa

Yhteyshenkilö

Pekka Hämäläinen

www.pekkahamalainen.com