Yksilöterapia

Yksilöterapiassa asiakas hakee muutosta johonkin elämän kriisitilanteeseen, kehitysvaiheeseen tai ongelmaan, josta ei tunne selviytyvänsä omin avuin. Terapeutin tuki antaa mahdollisuuden selvitellä ahdistavia tunteita, eheyttää minuutta ja asettaa selkeitä tavoitteita tulevaisuutta varten.

Terapeuttinen lähtökohta

Terapiajakson aikana pyritään terapeutin kanssa yhdessä keskustellen kartoittamaan asiakkaan terapiaan hakeutumisen syyt. Mitä selkeämpi kuva kriisistä tai ongelmasta saadaan muodostettua, sitä mahdollisempaa siihen on lähteä hakemaan ratkaisukeskeisesti apua. Terapian pääpaino on ratkaisuissa, ei ongelmien vellomisessa. Tarkoitus on löytää ne voimavarat – hukassa olevat avaimet - jotka asiakkailla itsellään on lukkojen avaamiseen jo valmiina olemassa. Terapian pyrkimys on etsiä ovia umpikujatilanteissa ja tuoda toivoa arjessa selviytymiseen.

Terapian kesto

Terapiajakson pituus määräytyy aina tarpeen mukaan ja siitä sovitaan terapeutin kanssa yhdessä. Joskus jo kolmesta tai viidestä kerrasta on apua, toisinaan tarvitaan pitempi jakso.

Terapiakäynnin pituus on 1 tunti.

Terapiakäynnin hinta

60 min. / 100 €

Yhteyshenkilö

Pekka Hämäläinen

www.pekkahamalainen.com