Psykoterapia

Psykoterapia on keskustelua, jonka tarkoituksena on poistaa tai lievittää asiakkaan psyykkisiä  häiriöitä ja niiden aiheuttamaa kärsimystä, tukea hänen omaa kasvuaan ja lisätä valmiuksia ratkaista itse ongelmia. Psykoterapia poikkeaa tavallisesta keskustelusta siinä, että terapiassa pyritään tiettyyn tavoitteeseen.

Tavoite ja hoidon kesto sovitaan yksilöllisesti - joskus riittää kymmenen käyntikerran jakso, toisinaan tarvitaan pitkää ja intensiivistä hoitoa. Pitkän hoidon aikana yksilö omaksuu uuden, aiempaa tarkoituksenmukaisemman tavan tarkastella itseään, ympäristöään sekä näiden välisiä suhteita.

Psykoterapiaa voi antaa vain terveydenhuollon ammattilainen.

Psykoterapiakäynnin hinta 50-60 min. / 80 €

Yhteyshenkilö

Katriina Järvinen
Valviran hyväksymä psykoterapeutti, EI Kela-pätevyyttä