Perheterapia

Perheterapiassa käsitellään perheen arkipäivän ongelmatilanteita ratkaisukeskeisin menetelmin. Pienten ja murrosikäisten lasten perhevaiheissa ongelmat liittyvät usein heikentyneeseen vanhemmuuteen, äidin ja isän erilaisiin arvoihin ja eri tapoihin kasvattaa lapsia. Äiti lupaa yhtä, isä toista. Toinen voi antaa periksi asiassa, jonka toinen on kieltänyt. Seurauksena on, että vanhemmat ajautuvat riitelemään keskenään kun heidän tulisi vetää yhtä köyttä suhteessa lapsen ongelmaan. Alkuperäisestä vanhempien ja lasten välisestä ristiriidasta tuleekin vanhempien parisuhderiita. Ongelmana on, että lapset kokevat jäävänsä syrjään, että heistä ei välitetä. Kun lapset eivät saa selkeitä rajoja, tietoa siitä mitä saa tehdä, he kokevat itsensä turvattomiksi. Rajaton lapsi voi oireilla tätä turvattomuuttaan hyvin monella tavalla. Usein perheterapiaan hakeudutaankin lapsen oireilun vuoksi.

Perheterapiassa perhettä autetaan näkemään oma tilanteensa selkeästi ja vanhempia ohjataan ottamaan kadonnut vanhemmuus uudelleen käsiinsä. Terapeutti antaa usein myös harjoitustehtäviä niin vanhemmille kuin lapsillekin. Lasten paras koti on vanhempien hyvin toimiva ja tyydyttävä parisuhde.

Perheterapiassa voidaan käsitellä myös aikuisten lasten ja heidän ikääntyvien vanhempien välisiä ristiriitoja. Maaseudun sukupolvenvaihdoksetkin saattavat johtaa ristiriitoihin, joissa perheterapiasta voi olla apua.

Terapeuttinen lähtökohta

Terapiajakson aikana pyritään terapeutin kanssa yhdessä keskustellen kartoittamaan perheen terapiaan hakeutumisen syyt. Mitä selkeämpi kuva kriisistä tai ongelmasta saadaan muodostettua, sitä mahdollisempaa siihen on lähteä hakemaan ratkaisukeskeisesti apua. Terapian pääpaino on ratkaisuissa, ei ongelmien vellomisessa. Tarkoitus on löytää ne voimavarat – hukassa olevat avaimet - jotka asiakkailla itsellään on lukkojen avaamiseen jo valmiina olemassa. Terapian pyrkimys on etsiä ovia umpikujatilanteissa ja tuoda toivoa arjessa selviytymiseen.

Terapian kesto

Terapiajakson pituus määräytyy aina tarpeen mukaan ja siitä sovitaan terapeutin kanssa yhdessä. Joskus jo kolmesta tai viidestä kerrasta on apua, toisinaan tarvitaan pitempi jakso.

Terapiakäynnin pituus on 1,5 tuntia.

Terapiakäynnin hinta

90 min. / 140 €

Yhteyshenkilö

Pekka Hämäläinen

www.pekkahamalainen.com