Pariterapia

Pariterapiassa käsitellään pääasiassa parisuhteen kriisitilanteita tai vuorovaikutusongelmia. Ne voivat ilmetä esimerkiksi pitkään jatkuneena tyytymättömyytenä, rutiininomaisuutena, jatkuvina riitoina, uskottomuutena, kyvyttömyytenä puhua tunteista, toisen mitätöintinä, erilaisten arvomaailmoiden törmäyksinä, seksuaalivaikeuksina tai vaikkapa vieraantumisen tunteena. Myös työelämän paineet siirtyvät helposti parisuhteen kannettaviksi. Olipa syy mikä tahansa, on hakeutuminen pariterapiaan osoitus siitä, että tilanteeseen halutaan myönteistä muutosta, puolison luo etsitään uutta polkua.

Vaikka tilanne tuntuisi toivottomalta ja eroaminen ainoalta vaihtoehdolta, suhteen selvittely on tärkeää. Selvitetyistä asioista voi oppia jotakin tärkeää ja vaikka lopputuloksena olisi eroaminen, se on yhteinen ratkaisu eikä samoja virheitä tarvitse toistaa uusissa ihmissuhteissa. Useimmiten asioiden selvittely johtaa kuitenkin siihen, että polku oman puolison luo löytyy uudelleen.

Parisuhdeterapian onnistumisen kannalta on tärkeää, että molemmat puolisot ovat aina sovituissa istunnoissa mukana. Tämän lisäksi voidaan sopia myös yksilöterapia-ajoista, mutta silloin keskitytään vain henkilökohtaisten ongelmien purkamiseen.

Terapeuttinen lähtökohta

Terapiajakson aikana pyritään terapeutin kanssa yhdessä keskustellen kartoittamaan parin terapiaan hakeutumisen syyt. Mitä selkeämpi kuva kriisistä tai ongelmasta saadaan muodostettua, sitä mahdollisempaa siihen on lähteä hakemaan ratkaisukeskeisesti apua. Terapian pääpaino on ratkaisuissa, ei ongelmien vellomisessa. Tarkoitus on löytää ne voimavarat – hukassa olevat avaimet - jotka asiakkailla itsellään on lukkojen avaamiseen jo valmiina olemassa. Terapian pyrkimys on etsiä ovia umpikujatilanteissa ja tuoda toivoa arjessa selviytymiseen.

Terapian kesto

Terapiajakson pituus määräytyy aina tarpeen mukaan ja siitä sovitaan terapeutin kanssa yhdessä. Joskus jo kolmesta tai viidestä kerrasta on apua, toisinaan tarvitaan pitempi jakso.

Terapiakäynnin pituus on 1,25 tuntia.

Terapiakäynnin hinta

75 min. / 120 €

Yhteyshenkilö

Pekka Hämäläinen

www.pekkahamalainen.com