Essential motion

Kehollisen itseilmaisun kautta syvempään itsetuntemukseen

Essential motion on amerikkalaisen keho- ja tanssiterapeutin Karen Roeperin kehittämä lähestymistapa itsetuntemukseen  ja vapaaseen liikkeeseen.  Se herättelee aitoa, spontaania itseilmaisua sekä lisää tietoisuutta omasta liikemaailmasta.  Hyväksyvässä ilmapiirissä omat eleet, asennot ja tapa liikkua saavat aikaan oivalluksia ja lisäävät itsetuntemusta.

OHJATUSSA YKSILÖTYÖSKENTELYSSÄ  seurataan  kehon liikkeitä ja sitä , mitä keho haluaa ilmaista spontaaneilla asennoilla ja eleillä. Työskentely lähtee aina asiakkaan omista tarpeista.

Yhden ohjauksen kesto on 60 min, hinta 70 €.

 

Essential motion-illat ja -kurssit

  • kehotietoisuus- ja tanssi-improvisaatioharjoituksia
  • kehon ja mielen yhteyden tutkimista
  • omaan liikekieleen tutustumista
  • vuorovaikutus- ja luottamusharjoituksia
  • ohjattuja liike- ja rentoutumisharjoituksia
  • pysähtymistä, aantä, ilmaisua ja tanssia

Teen Essential motion -ohjauksia  yksilöllisesti ja ryhmille Helsingissä ja Lohjalla sekä kutsusta myös muualla.

Tervetuloa!

Merja-Riitta Hämäläinen

Lisätietoa www.essential-motion.fi