Voimapäivä

1-päiväinen voimavarakoulutus työyhteisön tarpeisiin

Aiheet:
• Myönteisyyttä kehiin
• Valittaja vai välittäjä - päätä itse
• Voimien kuluttajat kuriin
• Muutoksen myönteinen kääntöpuoli
• Henkilökohtainen vastuunotto

Kaikkia edellä mainittuja koulutuksia on vedetty useita kertoja eri puolilla Suomea. Kokemukset ovat olleet myönteisiä ja rohkaisevia. Koulutusten aiheita on käytetty työyhteisöissä myös luentojen teemoina.

Koulutukset ja luennot ovat tilattavissa työyhteisölle.

Yhteyshenkilö

Pekka Hämäläinen

www.pekkahamalainen.com