Ikaros Terapia- ja koulutuskeskus

Työntekijät

Merja-Riitta Hämäläinen
Pekka Hämäläinen

Pekka Hämäläisen kirjoja:

Sinulla on vain yksi elämä, Minerva Kustannus Oy 2009

Oletko kuljettaja vai matkustaja omassa autossasi? Uskotko enemmän mahdollisuuksiin kuin uhkiin? Katseletko elämääsi lintu- vai sammakkoperspektiivistä?

Pekka Hämäläinen ravistelee lukijan hereille paljastavilla kysymyksillään. Hän osoittaa, että mielikuvilla on mahtava voima - ne suorastaan luovat sen todellisuuden, jossa elämme. Niinpä jokainen voi myös muuttaa omaa elämäänsä ottamalla oppia menneistä ja korjaamalla asennettaan.

Kirja johtaa myös kysymään, miten työ voisi antaa enemmän kuin se kuluttaa. Työ ei tekemällä lopu, joten tehoja on turha yrittää saavuttaa hötkyilemällä.

Havainnollisessa ja innostavassa oppaassa visioidaan lisäksi uudenlaista yhteisöllisyyttä, jossa välitetään ja ollaan aidosti läsnä. Jokainen voi olla työyhteisönsä hyvä haltija!


Elämä on epäreilua, Minerva Kustannus Oy 2008

Elämässä koettu vääryys johtaa helposti katkeruuteen, kostomielialaan tai omaksumaan uhrin identiteetin. Vaikka nämä tunteet ovat sinänsä oikeutettuja, ne kääntyvät helposti loukattua itseään vastaan. Kieltäytymällä hyväksymästä ja antamasta anteeksi ihminen syö omia voimavarojaan ja estää itseään elämästä tyydyttävää elämää. Anteeksi antaminen on avain syvällä ihmisessä oleviin tunteisiin ja lukkiintuneisiin asenteisiin. Kokeneen terapeutin ja kouluttajan elämänläheiset esimerkit ja selkeät ohjeet auttavat tunnistamaan omia tunnelukkoja ja vapautumaan niistä. Pekka Hämäläinen osoittaa, miten jokainen voi konkreettisesti antaa anteeksi, ottaa vastuun omasta elämästään ja sanoutua irti katkeruuden kierteestä. Elämä voi eheytyä – kaikesta huolimatta.

Rennosti vastuullinen työssä ja elämässä, Minerva Kustannus Oy 2007

Rennosti vastuullinen työssä ja elämässä on tietokirja, joka ei jää teoriatasolle. Se on käytännöllinen opas, jonka oppeja voi soveltaa sekä työssä että kotona. Vastuullisen esimiehen tai vanhemman rooli on usein painolasti, joka stressaa ja vie ihmisen voimavarat äärirajoille. Pekka Hämäläinen kuitenkin osoittaa, että näin ei tarvitse olla. Kokeneen terapeutin ja kouluttajan elämänläheiset esimerkit ja oivaltavat näkökulmat auttavat arvioimaan omia pakkopaitoja ja vapautumaan niistä. Rennosti vastuullinen jaksaa itse paremmin ja saa lähellään olevat kukoistamaan.

Ihmisen kokoinen työyhteisö, Tammi 2005

Ihmisen kokoisen työyhteisön yhtälö on yksinkertainen. Ihmisen arvo tulee ennen rahan arvoa. Kun työntekijä kokee saavansa ihmisavoista kohtelua, hän sitoutuuu työhön ja tekee myös parempaa tulosta. Työnantajakin on tyytyväinen.

Toinen kirjan viesteistä painottaa työpaikan vuorovaikutusongelmien ratkaisemisen tärkeyttä.Sairauslomien takaa löytyy usein käsittelemättä jääneitä ihmissuhdevaikeuksia, jotka ovat kuin hiertävät kivet kengissä.Voimat menevät, ilmapiiri heikkenee ja työtehot hiipuvat. Takkuisten vuorovaikutusongelmien käsittely on kuitenkin mahdollista. Apuja kyllä löytyy, jos niitä vain halutaan. Kirja antaa hyviä vinkkejä.

25 € + postimaksu

Rohkeuden voima, Tammi 2004

Elämä toimittaa meille välillä asioita joita emme ole tilanneetkaan. Surua, menetyksiä, ahdistusta. Ikaroksen tarina vie meidät näkemään että jokainen tuhoutumisen kokemus pitää sisällään myös uuden elämän siemenen. Elämä syntyy kuoleman sisältä. Yskä lähtee yskimällä ja suru suremalla. Sitä ei voi hoputtaa eikä panna raameihin. Se etsii omat polkunsa, joskus hyvinkin yllättävät. On suostutava odotamaan. Mutta surulla on myös määränsä. Jonakin päivänä ihminen toteaa: en unohda tätä koskaan mutta olen oppinut elämään sen kanssa.

20 € + postimaksu

Jaksamisesta innostumiseeen työssä ja elämässä, Tammi 2001

Elämä ei ole pelkää sinnittelyä, vääntöä eikä selviytymistaistelua. Elämällä on myös valoisammat kasvot ja sillä on paljon hyviä lahjoja meille jaettavana. Voimavaramme moninkertaistuvat, jos alamme nähdä ympärillämme niitä asioita jotka oikeasti innostavat meitä. Useimmiten ne ovat ilmaisia huveja, jotka maksavat meille vain hymyn, rohkaisevan katseen, kannustuksen, positiivisen palautteen, ystävälisen sanan tai iloisen mielen verran. Näitä myönteisiä asioita me voimme kylvää mielein määrin ja luoda hyvää ympärillemme. Tämä kaikki on meistä itsestämme kiinni. Innostuminen työssä ja elämässä syntyy pienistä hetkistä, arjen kohtaamisista, kyvystä kuunnella tunteitaan ja ryhtyä hyvän kylväjäksi.

20 € + postimaksu

Hyvä parisuhde, Ajatus 2000

Parisuhteen helppolukuinen ja elämänläheinen peruskirja lukuisin esimerkein höystettynä. Sopii myös miehen käteen. Myös parisuhteen elämänkaari vaiheineen käydään läpi. Myönteisiä selviytymisteitä viitoittava.

20 € + postimaksu

Myönteisyyden mahtava voima, Tammi 1993

Myönteisyyden mahtava voima on kirja ihmisen mahdollisuuksista tehdä valintoja. Perusluonteen muuttaminen on vaikeaa, mutta asenteitamme ja käytöstämme voimme tarkistaa ja halutessamme muuttaa. Kysymys on myönteisen suntautumistavan valinnasta ja toimii varmasti niin pienten kuin isojenkin asioiden kohdalla. Kannattaa kokeilla. Myönteisyydellä voittaa aina enemmän kuin kielteisyydellä. Tästä kestosuosikista on menossa jo yhdeksäs painos. Saatavana myös pokkarina.

Pokkari 10 € + postimaksu

Kirjoja voi tilata Pekka Hämäläinen - www.pekkahamalainen.com